Състав

Състав на Общинския съвет мандат 2019-2023 г.
 1. Мехмед Юсеинов Имамов – председател на ОбС;
 2. Ангел Иванов Безев – МК ДПС /НДСВ/;
 3. Кирил Велиов Праматаров – ПП „Съюз на демократичните сили“;
 4. Благой Александров Белчев – ПП „Съюз на демократичните сили“;
 5. Димитър Георгиев Парасков – МК ДПС /НДСВ/;
 6. Емел Сюлейманова Хавальова – МК ДПС /НДСВ/;
 7. Елхан Юлиянов Чинарски – ПП ГЕРБ;
 8. Ибраим Ибраимов Зайденов – МК ДПС /НДСВ/;
 9. Кръстьо Иванов Типов – МК ДПС /НДСВ/;
 10. Илиян Димитров Синадинов – БСП за България;
 11. Кармелита Костадинова Палашева – БСП за България;
 12. Костадин Георгиев Лазаров – ПП „Съюз на демократичните сили“;
 13. Костадин Димитров Караянев – БСП за България;
 14. Шейнур Шейнуров Моллов – МК ДПС /НДСВ/;
 15. Лазар Тодоров Папазов – ПП ГЕРБ;
 16. Наташа Атанасова Стоянова – ПП ГЕРБ;
 17. Димитър Ангелов Пумпалов – МК ДПС /НДСВ/.


Състав на Общинския съвет мандат 2015-2019 г.
 1. Мехмед Юсеинов Имамов – председател на ОбС – Хаджидимово;
 2. Фаик Фаиков Метушев – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 3. Илвие Ферадова Кокударева – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 4. Кръстю Мирославов Веселинков – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 5. Тугай Назим Неби – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 6. Ангел Иванов Безев – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 7. Андон Стефанов Попов – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 8. Кръстьо Иванов Типов – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 9. Николай Искренов Бекяров – МК „Бъдеще за община Хаджидимово“;
 10. Атанас Василев Воденичаров – Коалиция „Реформаторски блок“;
 11. Димитър Георгиев Парасков – Коалиция „Реформаторски блок“;
 12. Иван Василев Куртов – Коалиция „Реформаторски блок“;
 13. Костадин Димитров Караянев – Българска Социалистическа Партия;
 14. Кармелита Костадинова Палашева – Българска Социалистическа Партия;
 15. Лазар Тодоров Папазов – ПП „ГЕРБ“;
 16. Варадин Варадинов Дерменджиев – ПП „ГЕРБ“;
 17. Мюхтерем Джевджет Имам – ПП „ГЕРБ“.