Заседания

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 03.04.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 02.03.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 03.02.2023 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 29.12.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 25.11.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 21.11.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 28.10.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 30.09.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 02.09.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 10.08.2022 г. /сряда/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 17.05.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 03.05.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 01.04.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 31.01.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 29.12.2021 г. /сряда/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 03.12.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 29.10.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 30.09.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 27.08.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 12.08.2021 г. /четвъртък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 01.07.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тhttps://obshadjidimovo.files.wordpress.com/2021/07/d09fd0bed0bad0b0d0bdd0b0-02.07.2021-d0b3..pdfук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 28.05.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на неприсъствено заседание – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 05.02.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 29.01.2021 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 04.12.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 20.11.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 25.09.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 26.08.2020 г. /сряда/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 24.07.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 12.06.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на извънредно заседание на Общинския съвет на 30.03.2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 28.02.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 31.01.2020 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 06.12.2019 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на извънредно заседание на Общинския съвет на 13.11.2019 г. /петък/ от 10:00 часа – тук

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 20.09.2019 г. /петък/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на извънредно заседание на Общинския съвет на 04.09.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа – тук;

Проект за дневен ред на заседание на Общинския съвет на 02.08.2019 г. /петък/ от 10:00 часа – тук