Заседания

График на заседанията на постоянните комисии за м. март:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – няма планирано заседание;

2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 24.03.2023 г. /петък/ от 10:20 часа – проект за дневен ред – тук;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 24.03.2023 г. /петък/ от 10:00часа – проект за дневен ред – тук;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 24.03.2023 г. /петък/ от 10:00часа – проект за дневен ред – тук;

5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – няма планирано заседание;

График на заседанията на постоянните комисии за м. февруари:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – 22.02.2023 г. /сряда/ от 10:00 часа – проект за дневен ред – тук;

2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 23.00.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа – проект за дневен ред – тук;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 22.02.2023 г. /сряда/ от 10:30 часа – проект за дневен ред – тук;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 23.02.2023 г. /петък/ от 14:30часа – проект за дневен ред – тук;

5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – няма заседание;

График на заседанията на постоянните комисии за м. януари:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 12:00 часа – проект за дневен ред – тук;

2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 13:30 часа – проект за дневен ред – тук;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 11:40 часа – проект за дневен ред – тук;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – няма заседание;

5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – няма заседание;

График на заседанията на постоянните комисии за м. ноември:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – 16.11.2022 г. /сряда/ от 13:00 часа – проект за дневен ред – тук;

2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 16.11.2022 г. /сряда/ от 13:40 часа – проект за дневен ред – тук;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 16.11.2022 г. /сряда/ от 12:00 часа – проект за дневен ред – тук;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – няма заседание;

5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – 16.11.2022 г. /сряда/ от 13:20 часа – проект за дневен ред – тук;

График на заседанията на постоянните комисии за м. септември:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – 23.09.2022 г. /петък/ от 9:30 часа – проект за дневен ред – тук;

2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 21.08.2022 г. /сряда/ от 14:30часа – проект за дневен ред – тук;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 23.09.2022 г. /петък/ от 9:00 часа – проект за дневен ред – тук;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 21.09.2022 г. /сряда/ от 14:00 часа – проект за дневен ред – тук;

5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – 23.09.2022 г. /петък/ от 10:00 часа – проект за дневен ред – тук;

 

График на заседанията на постоянните комисии за м. август:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – няма планирани заседания;

2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 25.08.2022 г. /петък/ от 13:00 часа;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 25.08.2022 г. /петък/ от 13:30 часа;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 24.08.2022 г. /четвъртък/ от 13:30 часа;

5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – 24.08.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа.

 

График на заседанията на постоянните комисии за м. юни:

1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 13.00 часа;
2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 17.06.2022 г. /петък/ от 12:30 часа;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 13:20 часа;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 17.06.2022 г. /петък/ от 12:00 часа;

График на заседанията на постоянните комисии за м. март:
1. ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“ – 24.03.2022 г. от 10.20 часа – тук;
2. ПК по „Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“ – 24.03.2022 г. от 14:00 часа – тук;
3. ПК по „Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита“ – 24.03.2022 г. от 15:00 часа – тук;
4. ПК по „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности“ – 24.03.2022 г. от 13:30 часа – тук;
5. ПК по „Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред“ – 24.03.2022 г. от 15:30 часа – тук.

Заседания на ПК по „Бюджет, финанси и данъчна политика“

 • Заседание за месец ноември 2021 г. – дата: 23.11.2021 г. от 09:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец март 2021 г. – дата: 05.03.2021 г. от 09:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2021 г. – дата: 29.01.2021 г. от 10:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец декември 2020 г. – дата: 22.12.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец ноември 2020 г. – дата: 06.11.2020 г. от 14:00 часа, проект за дневен ред – тук
 • Заседание за месец септември 2020 г. – дата: 16.09.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юли 2020 г. – дата: 15.07.2020 г. от 15:00 часа, проект за дневен ред – тук
 • Заседание за месец февруари 2020 г. – дата: 20.02.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2020 г. – дата: 22.01.2020 г. от 10:00 часа, проект за дневен ред – тук.
Заседания на ПК по "Общинска собственост, приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите"
 • Заседание за месец ноември 2021 г. – дата: 23.11.2021 г. от 10:15 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец октомври 2021 г. – дата: 20.10.2021 г. от 14:00 часа, проект за дневен ред –
 • Заседание за месец август 2021 г. – дата: 20.08.2021 г. от 09:50 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец март 2021 г. – дата: 04.03.2021 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2021 г. – дата: 28.01.2021 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец декември 2020 г. – дата: 21.12.2020 г. от 10:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец ноември 2020 г. – дата: 05.11.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец септември 2020 г. – дата: 17.09.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юли 2020 г. – дата: 14.07.2020 г. от 09:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юни 2020 г. – дата: 01.06.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец февруари 2020 г. – дата: 21.02.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2020 г. – дата: 22.01.2019 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
Заседания на ПК по "Устройство на територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска защита"
 • Неприсъствено заседание на 23.11.2021 г., проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец октомври 2021 г. – дата: 20.10.2021 г. от 14:45 часа, проект за дневен ред –
 • Заседание за месец август 2021 г. – дата: 20.08.2021 г. от 10:20 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец март 2021 г. – дата: 04.03.2021 г. от 14:30 часа, проект за дневен ред – тук
 • Заседание за месец януари 2021 г. – дата: 29.01.2021 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец ноември 2020 г. – дата: 06.11.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец септември 2020 г. – дата: 16.09.2020 г. от 12:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юли 2020 г. – дата: 16.07.2020 г. – от 10:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2020 г. – дата: 22.01.2020 г. – проект за дневен ред – тук;
Заседания на ПК по "Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, детски и младежки дейности"
 • Заседание за месец октомври 2021 г. – дата: 20.10.2021 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред –
 • Заседание за месец август 2021 г. – дата: 20.08.2021 г. от 09:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец март 2021 г. – дата: 04.03.2021 г. от 14:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2021 г. – дата: 28.01.2021 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец септември 2020 г. – дата: 17.09.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юни 2020 г. – дата: 01.06.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец февруари 2020 г. – дата: 21.02.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2020 г. – дата: 22.01.2020 г. от 14:00 часа, проект за дневен ред – тук;
Заседания на ПК по "Регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и обществен ред"
 • Неприсъствено заседание на 23.11.2021 г., проект за дневен ред – тук
 • Заседание за месец януари 2021 г. – дата: 29.01.2021 г. от 11:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец декември 2020 г. – дата: 22.12.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец ноември 2020 г. – дата: 06.11.2020 г. от 13:30 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец септември 2020 г. – дата: 16.09.2020 г. от 13:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юли 2020 г. – дата: 16.07.2020 г. от 10:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец юни 2020 г. – дата: 01.06.2020 г. от 14:30часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец февруари 2020 г. – дата: 20.02.2020 г. от 14:00 часа, проект за дневен ред – тук;
 • Заседание за месец януари 2020 г. – дата: 21.01.2020 г. от 9:30 часа, проект за дневен ред – тук;
Заседания на ПК по "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси"
 • Няма планирани заседания.