Декларации по ЗПКОНПИ

Мандат 2019/2023 година

  • Декларации кмет на община, кметове на кметства и общински съветници по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – тук;
  • Декларации на кметове на кметства по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ:

– Кмет с. Абланица – встъпителна тук; 2020 – тук 2021 – тук

-Кмет Ново Лески – встъпителна тук; 2020 – тук, 2021 – тук

-Кмет Садово – встъпителна тук; 2020 – тук, 2021 – тук

-Кмет Теплен – встъпителна тук; 2020 – тук, 2021 – тук;

-Кмет Беслен – встъпителна тук; 2020 – тук, 2021 – тук;

-Кмет Блатска – встъпителна тук;, 2020 – тук; 2021 – тук;

-Кмет Копривлен – встъпителна тук; 2020 – тук, 2021 – тук;

Мандат 2015/2019 година

  • Декларация кмет на община по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – тук;
  • Декларации  на кметове на кметства и общински съветници по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ – тук;
  • Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – тук;
  • Декларации на кметове на кметства по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ:

– Кмет с. Абланица – тук;

– Кмет Ново Лески – тук;

– Кмет Петрелик- тук;

– Кмет Садово – тук;

– Кмет Теплен- тук;

– Кмет Блатска- тук;

– Кмет Беслен- тук;

– Кмет Копривлен- тук;

Декларации съветници по ЗПУКИ – тук.